استعلام کرانستون

هدف از استعلام کرانستون چسیت؟

استعلام کرانستون به این منظور ترتیب شده است تا اتفاقاتی را که در شب 24 نوامبر سال 2021 رخ داد و در اثر آن 27 نفر درکانال در داخل یک کشتی کوچک از بین رفتند را بررسی کند. 

استقلال از دولت

این یک استعلام مستقل است که ترتیب داده شده است تا بررسی کاملی را بالای مواردی که در آن این افراد از بین رفته اند اجازه دهد ، مواردی که در آن درخواست پزشک قانونی وجود نداشته است. این به صورت مستقل به وسیله  سر راس کرانستون رهبری می شود.

حقیقتی که بیان می کند این موضوع مستقل است به این معناست که این تحقیق و بررسی دولتی نیست و به وسیله نهاد دولتی رهبری نمی شود. 

با ما تماس بگیرید

آیا شما بازمانده یا عضو فامیل قربانیان حادثه 24 نوامبر 2021 هستید ؟ اگر بله ، ما مایل هستیم از جانب شما بشنویم. شما می توانید از طریق فورم تماس با ما تماس بگیرید. ( لینک برای فورم تماس صفحه ) ، یا از طریق موارد زیر:

   info@cranston.independent-inquiry.ukایمل :

FREEPOST The Cranston Inquiryنامه :

آیا لازم است که به زبان انگلیسی تماس بگیرم ؟

اگر ترجیح  می دهید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی ارتباط برقرار کنید ، ما را در جریان قرار دهید  تا بتوانیم از طریق خدمات ترجمانی با شما ارتباط بر قرار کنیم.

من می خواهم که در استعلام شرکت کنم.

.اگر شما وکیلی دارید که به جای شما عمل می کند ، با او در باره بودن به عنوان شرکت کننده کامل صحبت کنید یا درخواست خود را به این ایمل آدرس ارسال کنید.

info@cranston.independent-inquiry.uk

کجا می توانم معلومات بیشتری دریافت کنم ؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر ، می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید. می توانید در کنار دیگر چیزها ، تاریخ ها را بشنوید.   معلومات در وب سایت ما  و خبر ها از بخش استعلام.

موسسات موثر

متاسفانه ، ما نمی توانیم در بخش مشوره دهی راجع به مسایل بخش مهاجرت به شما کمک کنیم ، چرا که این خارج از محدوده بررسی ما است. اگر در بخش مسائل مهاجرت تان  به کمک نیاز دارید یا نگرانی در مورد سلامت خود دارید ، لطفا با یکی از موسسات زیر تماس بگیرید :

 صلیب سرخ

می تواند حمایت صحی عاجل را برای مهاجران و پناهندگان ارائه دهد

کمک مهاجرین

خط کمک به پناهندگان 08088010503

به پناهندگان مشوره  و مساعدت ارائه می دهد.

سامری ها

تلفن : 116123 رایگان

گوش کردن رایگان به کسانی که نیاز به کمک دارند.